obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje

Jedyną gwarancją prawidłowości  i profesjonalności wykonania badania sądowo - lekarskiego tzw. obdukcji jest posiadanie przez lekarza dokonującego tego badania tytułu specjalisty medycyny sądowej.

Spośród wszystkich specjalności lekarskich jedynie biegli będący specjalistami medycyny sądowej posiadają odpowiednią wiedzę i odpowiednie przygotowanie merytoryczne do opiniowania sądowo - lekarskiego w sprawach dotyczących uszkodzeń ciała

Zaświadczenie ustanowienia biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie dostępne na miejscu w gabinecie.

obdukcje