obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje
"Obdukcja lekarska, obdukcja po pobiciu" jest specjalistycznym badaniem lekarskim przeprowadzanym przez lekarza medycyny sądowej, którego podstawowym celem jest potwierdzenie doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń oraz prawna ocena czasu naruszania czynności narządów ciała.

W gabinecie przeprowadzane są badania osób pokrzywdzonych na ich własne żądanie (tzw. badania prywatne), jak również na podstawie postanowienia wydanego przez organa ścigania (policję, prokuraturę).

W przypadku posiadania przez pokrzywdzonego jakiejkolwiek dokumentacji lekarskiej z leczenia skutków obrażeń istnieje konieczność okazania jej lekarzowi przeprowadzającemu badanie (treść dokumentacji medycznej wpisywana jest do zaświadczenia).

Zaświadczenie sądowo-lekarskie jest wydawane pokrzywdzonemu bezpośrednio po badaniu lekarskim (z wyjątkiem przypadków w których konieczne jest wykonanie badań dodatkowych bądź wykonanie badania kontrolnego po siedmiu dniach od zdarzenia).

Badanie płatne- brak refundacji NFZ

Badanie wykonuje specjalista medycyny sądowej - biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie - kadencja do 31 grudnia 2017 r.

obdukcje