obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje
obdukcje

W ramach naszych usług prowadzimy szeroką działalność ekspercką, wykonując na rzecz organów procesowych, kancelarii adwokackich, administracji oraz innych instytucji oraz osób prywatnych ekspertyzy (opinie sądowo - lekarskie) z różnych dziedzin medycyny.

Do tej pory wykonaliśmy kilkaset opinii sądowo - lekarskich dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy bardzo krótkie terminy wykonania ekspertyz - standardowo od 2 tygodni do 3 tygodni, a w sprawach bardzo pilnych terminy kilkudniowe.

Do najczęściej wykonywanych ekspertyz medycznych należą:

  • określanie mechanizmu doznanych uszkodzeń ciała
  • prawno - karna kwalifikacja uszkodzeń ciała
  • określanie stopnia uszczerbku na zdrowiu
  • sprawy dotyczące stanu trzeźwości w chwili zdarzenia
  • wszechstronne analizy dokumenntacji medycznych
  • reopiniowanie wykonanych uprzednio ekspertyz medycznych
obdukcje